Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Poprzedni Następny Strona:

Strategia Rozwoju Transportu OF PN2020 - wersja finalna

30-04-2016

Strategia Rozwoju Transportu OF PN2020 - wersja finalna

Niniejszy dokument został przygotowany w ramach działań operacyjnych projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”. Celem opracowanej Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 jest poprawa sytuacji w dziedzinie transportu na terenie obszaru objętego projektem. Zmiany zostaną dokonane poprzez utworzenie efektywnego systemu...

Czytaj więcej

Strategia Rynku Pracy OFPN2020 - wersja finalna

27-04-2016

Strategia Rynku Pracy OFPN2020 - wersja finalna

Strategia Rynku Pracy OF PN2020 jest dokumentem odpowiadającym na potrzeby wypracowania mechanizmów długofalowej współpracy Partnerów wchodzących w skład OF PN2020 o charakterze ponadlokalnym, w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów rynku pracy dotyczących mieszkańców terenu OF PN2020.Opracowany dokument wyznacza perspektywy...

Czytaj więcej

Strategia Rozwoju Społecznego OFPN2020 - wersja finalna

27-04-2016

Strategia Rozwoju Społecznego OFPN2020 - wersja finalna

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020 jest dokumentem odpowiadającym na potrzeby wypracowania mechanizmów długofalowej współpracy o charakterze ponadlokalnym, w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów społecznych dotyczących mieszkańców terenu OF PN2020.Opracowany dokument wyznacza perspektywy i kierunki współpracy partnerskiej, w celu wspólnego...

Czytaj więcej

Koncepcja Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla OFPN2020

27-04-2016

Celem opracowania Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego jest poprawa sytuacji w obszarze transportu publicznego poprzez podniesienie jakości usług dzięki dogodnym przesiadkom pomiędzy komunikacją regionalną, podmiejską oraz miejską (kolejową oraz autobusową), zwiększenie dostępności komunikacyjnej Obszaru Funkcjonalnego (ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do...

Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca realizację Projektu

13-04-2016

Konferencja podsumowująca realizację Projektu

  W dniu 12 kwietnia 2016 w Nyskim Domu Kultury  odbyło się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”. Organizatorem konferencji był lider projektu - Gmina Nysa.Uczestnicy KonferencjiW konferencji wzięli udział m.in. wicemarszałek Województwa Opolskiego - Antoni Konopka, z-ca dyrektora Biura Związku Miast...

Czytaj więcej

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

07-04-2016

Serdecznie dziękujemy wszystkim lokalnym liderom opinii, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym oraz mieszkańcom Obszaru Funkcjonalnego za udziału w projekcie.Ostateczna wersja dokumentu została uchwalona przez organy stanowiące wszystkich Partnerów.Konferencja Podsumowująca odbędzie się 12 kwietnia 2016 r. w Nyskim Domu Kultury przy ul. Wałowej...

Czytaj więcej

Zaproszenie na Konferencję podsumowującą realizację Projektu

30-03-2016

Zaproszenie na Konferencję podsumowującą realizację Projektu

  Lider projektu - Gmina Nysa wraz z Partnerami ma zaszczyt zaprosić Państwa w dniu 12 kwietnia 2016r. do Nyskiego Domu Kultury ul. Wałowa 7, Nysa, na na KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ realizację projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast...

Czytaj więcej

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030r.

18-03-2016

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Ostateczna wersja dokumentu zostanie uchwalona przez organy stanowiące wszystkich Partnerów:Gmina Branice - 21 marzec 2016 - 10:00Gmina Biała- 23 marzec 2016...

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

03-03-2016

Zapraszamy do złożenia oferty w ogłoszonym zapytaniu ofertowym jak niżej: Zapytanie ofertowe Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz...

Czytaj więcej

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

22-02-2016

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku” Do pobrania: Podsumowanie strategicznej oceny [pdf]  

Czytaj więcej

Raport z konsultacji

19-02-2016

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONYCH W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA 2016-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 Z DNIA 19.02.2016 r.   Do pobrania: Raport z konsultacji [pdf]    

Czytaj więcej

Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

08-02-2016

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego. Do dnia 19.02.2016 r. można zgłaszać uwagi, poprzez wypełnienie formularza uwag i złożenie go w jeden z...

Czytaj więcej

Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

29-01-2016

  Do dnia 19.02.2016 r. można zgłaszać uwagi do projektu Strategii Transportu OF PN2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Należy wypełnić formularz uwag i złożyć go w jeden z następujących sposób: 1. pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: Collect Consulting S.A...

Czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

29-01-2016

  Nysa, 27 stycznia 2016r.   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSYo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008...

Czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

29-01-2016

  Nysa, 27 stycznia 2016r.   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSYo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008...

Czytaj więcej

Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

29-01-2016

  Do dnia 19.02.2016 r. można zgłaszać uwagi do projektu Strategii Rozwoju OF PN2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Należy wypełnić formularz uwag i wniosków i złożyć go w jeden z następujących sposób: 1. pisemnej papierowej, w siedzibie jednego z 17 Partnerów (wykaz...

Czytaj więcej

Podziękowanie

27-01-2016

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 Serdecznie dziękujemy wszystkim lokalnym liderom opinii, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym oraz mieszkańcom za udział w konsultacjach społecznych oraz wniesienie uwag do Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

19-01-2016

Zapraszam do złożenia oferty w ogłoszonym zapytaniu ofertowym jak niżej: Zapytanie ofertowe Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

19-01-2016

Zapraszam do złożenia oferty w ogłoszonym zapytaniu ofertowym jak niżej: Zapytanie ofertowe Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz...

Czytaj więcej

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

07-01-2016

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono 17 spotkań z lokalnymi liderami opinii, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami. Celem spotkań było uzyskanie opinii i uwag dot. projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Na spotkaniu zostały zaprezentowane elementy składowe dokumentu Strategii oraz...

Czytaj więcej

Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach Strategii Rynku Pracy OF PN2020

21-12-2015

W ramach konsultacji społecznych dokumentu Strategii Rynku Pracy odbyły się spotkania konsultacyjne z lokalnymi liderami opinii, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami gminy i powiatów Partnerstwa Nyskiego 2020. Celem spotkań było uzyskanie opinii i uwag dot. projektu Strategii Rynku Pracy Obszaru...

Czytaj więcej

Konferencja dotycząca realizacji Projektu

21-12-2015

Konferencja dotycząca realizacji Projektu

   W dniu 11 grudnia 2015r. w przepięknych wnętrzach Prudnickiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja na temat realizacji projektu pn.”Partnerstwo Nyskie 2020”, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog...

Czytaj więcej

Konferencja na temat realizacji Projektu

19-11-2015

Konferencja na temat realizacji Projektu

  W imieniu Lidera projektu - Gminy Nysa i Partnerów mamy zaszczyt zaprosić Państwa w dniu 11 grudnia 2015r. na godz.9:30 do Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej - Willa Frankla, ul. Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik,na konferencję dotyczącą realizacji projektu pn....

Czytaj więcej

Dobiegł końca III etap konsultacji społecznych

19-11-2015

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020Dobiegł końca III etap konsultacji społecznych –PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OF PN2020.Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniach oraz wniesione uwagi.Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie: www.partnerstwo-nyskie2020.pl Zespół Collect Consulting S.A.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne - Etap prezentacji założeń projektu strategii

05-10-2015

Zapraszamy na kolejne spotkania z mieszkańcami na temat przygotowywanych dokumentów strategicznych Partnerstwa Nyskiego 2020. Podczas konsultacji przedstawimy Państwu założenia projektu dokumentów: Strategii Rozwoju OF PN2020, Strategii Rynku Pracy OF PN2020 oraz Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020. Zebrane sugestie, opinie i...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne - Etap prezentacji założeń projektu Strategi Transportu OF 2020

05-10-2015

Zapraszamy na kolejne spotkania z mieszkańcami na temat przygotowywanych dokumentów strategicznych Partnerstwa Nyskiego 2020. Podczas konsultacji przedstawimy Państwu założenia projektu dokumentów: Strategii Transportu OF PN2020. Zebrane sugestie, opinie i uwagi zostaną wykorzystane na ostatnim etapie tworzenia dokumentu. Zaplanowanych jest 17 spotkań,...

Czytaj więcej

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU

01-09-2015

W ramach III etapu powstaje ostateczna wersja „STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020”. Dokument zostanie zaprezentowany i omówiony mieszkańcom oraz przedsiębiorcom obszaru funkcjonalnego na konsultacjach społecznych w październiku 2015 r.Jeśli jesteś zainteresowany poprawą funkcjonowania transportu w Twoim regionie napisz do...

Czytaj więcej

Informacja o postępach prac nad strategiami Rozwoju, Rynku Pracy i Rozwoju Społecznego

27-08-2015

Przedstawiamy krótką informację na temat przebiegu prac nad Strategią Rozwoju, Strategią Rozwoju Społecznego oraz Strategią Rynku Pracy - w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.   Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 Projekt dokumentu Strategii Rozwoju OF PN2020 już niebawem poddany zostanie konsultacjom społecznym...

Czytaj więcej

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

22-07-2015

W ramach III etapu powstaje ostateczna wersja „STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020”. Dokument zostanie zaprezentowany i omówiony mieszkańcom oraz przedsiębiorcom obszaru funkcjonalnego na konsultacjach społecznych w październiku 2015 r.Jeśli jesteś zainteresowany poprawą funkcjonowania transportu w Twoim regionie napisz do...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

15-07-2015

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę : Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałkaul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa Umowa o zamówienia...

Czytaj więcej


 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020