Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

AKTUALNOŚCI

Tytuł Opublikowano
Strategia Rozwoju Transportu OF PN2020 - wersja finalna 30 -04- 2016
Strategia Rynku Pracy OFPN2020 - wersja finalna 27 -04- 2016
Strategia Rozwoju Społecznego OFPN2020 - wersja finalna 27 -04- 2016
Koncepcja Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla OFPN2020 27 -04- 2016
Konferencja podsumowująca realizację Projektu 13 -04- 2016
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 07 -04- 2016
Zaproszenie na Konferencję podsumowującą realizację Projektu 30 -03- 2016
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030r. 18 -03- 2016
Zaproszenie do składania ofert 03 -03- 2016
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 22 -02- 2016
Raport z konsultacji 19 -02- 2016
Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 08 -02- 2016
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 29 -01- 2016
Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 29 -01- 2016
Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 29 -01- 2016
Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 29 -01- 2016
Podziękowanie 27 -01- 2016
Zapytanie ofertowe 19 -01- 2016
Zapytanie ofertowe 19 -01- 2016
Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 07 -01- 2016
Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach Strategii Rynku Pracy OF PN2020 21 -12- 2015
Konferencja dotycząca realizacji Projektu 21 -12- 2015
Konferencja na temat realizacji Projektu 19 -11- 2015
Dobiegł końca III etap konsultacji społecznych 19 -11- 2015
Konsultacje społeczne - Etap prezentacji założeń projektu strategii 05 -10- 2015
Konsultacje społeczne - Etap prezentacji założeń projektu Strategi Transportu OF 2020 05 -10- 2015
STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU 01 -09- 2015
Informacja o postępach prac nad strategiami Rozwoju, Rynku Pracy i Rozwoju Społecznego 27 -08- 2015
STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 22 -07- 2015
Informacja o wyborze oferty 15 -07- 2015
Informacja o wyborze oferty 15 -07- 2015
II etap konsultacji społecznych zakończony 26 -06- 2015
Przetarg nieograniczony 13 -06- 2015
Zapytanie ofertowe 08 -06- 2015
Zabierz głos! Wypełnij ankietę! 26 -05- 2015
Przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla OF PN2020 13 -05- 2015
Przetarg na opracowanie Strategii Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 08 -05- 2015
Warsztaty z liderami opinii i mieszkańcami 04 -05- 2015
Harmonogram badań fokusowych dla Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 23 -04- 2015
Harmonogram badań fokusowych dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 08 -04- 2015
Harmonogram badań fokusowych dla Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 08 -04- 2015
Harmonogram badań fokusowych dla Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 08 -04- 2015
Spotkanie partnerstw 12 -03- 2015
II etap konsultacji społecznych 11 -03- 2015
Stan realizacji Projektu 29 -12- 2014
Badanie ankietowe 12 -12- 2014
Informacja o konferencji inaugurującej projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” 28 -10- 2014
Konsultacje społeczne - StrategiaRozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 13 -10- 2014
Konsultacje społeczne - Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 10 -10- 2014
Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 09 -10- 2014
Zaproszenie 07 -10- 2014
Seminarium inauguracyjne w Głubczycach 18 -08- 2014

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020