Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie zapytania ofertowego pn. :„Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” Prelekcje (wykłady) – Prudnik”
 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

& Jefremienko
MUNICYPALNE USŁUGI DORADCZE
Jefremienko Marek
Ul. Rosoła 44 – U6, 02-796 Warszawa

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020