Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka
ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa

Umowa o zamówienia publiczne została podpisana z Wykonawcą w dniu 10 lipca 2015r.

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020