Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Przedstawiamy krótką informację na temat przebiegu prac nad Strategią Rozwoju, Strategią Rozwoju Społecznego oraz Strategią Rynku Pracy - w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

 
Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju OF PN2020 już niebawem poddany zostanie konsultacjom społecznym z mieszkańcami - przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami opinii. Spotkania to trzeci i ostatni etap konsultacji Strategii.
Już dziś zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach i śledzenia informacji, w których zostaną podane daty i miejsca spotkań.


Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

W projekcie dokumentu Strategii Rozwoju Społecznego wyróżniono cztery cele strategiczne, które są integralną częścią wizji i misji rozwoju OF PN2020. Cele brzmią następująco:
Cel 1. Przeciwdziałanie zjawisku emigracji zarobkowej, poprzez rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, przy wykorzystaniu warunków geograficznych i dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu
Cel 2. Rozwój atrakcyjności społeczno-kulturowej oraz gospodarczej regionu poprzez zwiększanie kapitału społecznego
Cel 3. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom demograficznym poprzez wsparcie rodzin w procesie wychowania i socjalizacji
Cel 4. Poprawa jakości życia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym

 

Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Projektowany dokument Strategii Rynku Pracy OF PN2020 zawiera najistotniejsze informacje dotyczące rozwoju regionu w trzech obszarach: rynek pracy, edukacja i gospodarka. Opracowywane cele strategiczne wynikają z przyjętej misji rozwoju. Cele strategiczne rynku pracy OF PN2020 są następujące:

Obszar rynku pracy:
Cel. 1 Rozwinięty rynek pracy OF PN2020

Obszar edukacji:
Cel 2. Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy OF PN2020

Obszar gospodarki:
Cel 3. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego OF PN2020


Partnerstwo Nyskie 2020

To inicjatywa 17 samorządów z terenu powiatu nyskiego, głubczyckiego i prudnickiego oraz gminy Grodków, której celem jest wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie partnerskich działań oraz wnioskowanie o środki zewnętrzne na ich realizację. Opracowywana Strategia Rozwoju Społecznego wyznaczy perspektywy i cele współpracy oraz główne kierunki rozwoju.
Strategie opracowuje konsorcjum firm: Instytut Badawczy IPC, ResPublic oraz EU-Consult.
Kontakt: tel. 58 307 44 06, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020