Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH


W ramach konsultacji społecznych dokumentu Strategii Rynku Pracy odbyły się spotkania konsultacyjne z lokalnymi liderami opinii, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami gminy i powiatów Partnerstwa Nyskiego 2020. Celem spotkań było uzyskanie opinii i uwag dot. projektu Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Na spotkaniu zostały zaprezentowane elementy składowe dokumentu Strategii oraz szczegółowo została przedstawiona wizja i misja oraz cele strategiczne i operacyjne. Uczestnikom zostały również rozdane merytoryczne materiały pomocnicze w postaci zadań priorytetowych.
Uczestnicy spotkania mogli zgłaszać swoje uwagi podczas prezentacji poszczególnych elementów Strategii. Na koniec spotkania został również przewidziany czas na dyskusję. Osoby, które wolałby zgłosić uwagę podczas spotkania w formie pisemnej miały także taką możliwość, dzięki przygotowanym papierowym formularzom zgłaszania uwag. Ponadto konsultacje odbywały się także w formie elektronicznej na portalu Cyfrowa Demokracja.
Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym scenariuszem.Do pobrania :

Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach Strategii Rynku Pracy OF PN2020 [pdf]

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020