Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

W dniu 12 kwietnia 2016 w Nyskim Domu Kultury  odbyło się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”. Organizatorem konferencji był lider projektu - Gmina Nysa.

Uczestnicy Konferencji

W konferencji wzięli udział m.in. wicemarszałek Województwa Opolskiego - Antoni Konopka, z-ca dyrektora Biura Związku Miast Polskich - Alicja Grenda, menedżer projektów Związku Miast Polskich - Łukasz Dąbrówka, koordynator z ramienia Ministerstwa Rozwoju - Marcin Bogusz,  Starosta Nyski, Starosta Prudnicki, a także Burmistrzowie i Wójtowie gmin biorących udział w „Partnerstwie Nyskim 2020”. 


 

Wystąpienia

Zastępca Burmistrza Nysy, Piotr Bobak pełniący rolę Koordynatora Projektu, podsumował realizację „Partnerstwa Nyskiego 2020” we wszystkich jego etapach, przypominając m.in. daty kluczowych spotkań i wydarzeń w ramach projektu.
Starosta Nyski, Czesław Biłobran przybliżył genezę powstania i cele Stowarzyszenia Subregion Południowy. Podziękowano również osobom szczególnie zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem strategii. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Biura Projektu oraz kierownicy zespołów ds. poszczególnych strategii. 

Oprócz wykładów tematycznych dotyczących m.in. efektywnego wykorzystania opracowanych dokumentów strategicznych oraz roli konsultacji społecznych w działaniach jednostek samorządu terytorialnego – omówiono także zadania, jakie czekają w fazie poprojektowej. 

Wszyscy zebrani podkreślali duży potencjał opracowanych strategii i wyrazili chęć dalszego wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. – Partnerstwo Nyskie świetnie wpisało się w model funkcjonowania partnerstw samorządowych. – ocenia z-ca dyrektora Biura Związku Miast Polskich, Alicja Grenda. – PN2020 nie tylko na starcie otrzymało największą liczbę punktów. Jako jedyne partnerstwo skończyło swój projekt w terminie. To przykład współpracy dobrze rokującej na przyszłość.

W dalszej części konferencji przedstawiono diagnozę stanu obecnego oraz kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, a także przedstawiono założenia opracowane w ramach projektu strategii i koncepcji. – W obszarze PN2020 wszyscy mieli doświadczenie związane z projektami celowymi, również z projektami w Euroregionie Pradziad. – powiedział w przerwie konferencji Łukasz Dąbrówka. – To co było nową jakością była kwestia związana ze współpracą, która ma łączyć i tworzyć coś więcej niż same cele projektowe. Partnerstwo Nyskie od samego początku skutecznie działało w wymiarze operacyjnym i organizacyjnym, powołując bardzo dobre Biuro Projektu, które dbało o dobrą współpracę z 17 partnerami.

Realizacja najważniejszych zadań wynikających z opracowywanych strategii: rozwoju, rozwoju społecznego, transportu i rynku pracy, przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków unijnych, będzie Stowarzyszenie Subregion Południowy.

Sporządzone przez ekspertów projekty strategii będą podstawą do wspólnego aplikowania przez partnerów z 14 gmin o środki z programów regionalnych oraz ze środków europejskich.

 

 

 Galeria


 

Program Konferencji „Partnerstwo Nyskie 2020"

Gminy: Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce oraz Powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki

 

9.30 – 10.00
Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10
Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy - przywitanie uczestników

10.10 – 10.30
Piotr Bobak Z-ca Burmistrza Nysy, koordynator projektu - prezentacja na temat realizacji projektu

10.30 – 12.00
„Narzędzia wspomagające działania sektorowe w zakresie zadań własnych JST w ramach działań OF.
Diagnoza stanu obecnego oraz kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” - wykład

12.00 – 12.30
Przerwa kawowa

12.30 – 13.30
„Dobre praktyki - modele tworzenia efektywnego podziału pracy oraz wzmacniania zaangażowania partnerów” - wykład

13.30 – 13.45
Wykonawca Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 - przedstawienie głównych zagadnień Strategii

13.45 - 14.00
Wykonawca Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 - przedstawienie głównych zagadnień Strategii

14.00 – 14.15
Wykonawca Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- przedstawienie założeń koncepcji

14.15 – 14.30
Wykonawca Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 - przedstawienie głównych zagadnień Strategii

14.30 – 14.45
Wykonawca Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 - przedstawienie głównych zagadnień Strategii

14.45
Piotr Bobak Z-ca Burmistrza Nysy, koordynator projektu - krótka wypowiedź podsumowująca

 

 


Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.


 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020