Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Strategia Rynku Pracy OF PN2020 jest dokumentem odpowiadającym na potrzeby wypracowania mechanizmów długofalowej współpracy Partnerów wchodzących w skład OF PN2020 o charakterze ponadlokalnym, w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów rynku pracy dotyczących mieszkańców terenu OF PN2020.
Opracowany dokument wyznacza perspektywy i kierunki współpracy partnerskiej, w celu wspólnego rozwiązywania problemów rynku pracy zdefiniowanych dla OF PN2020.
Stanowi on podstawę do przygotowania opracowań i dokumentów realizacyjnych, podejmowania wspólnych działań (inwestycyjnych i poza inwestycyjnych) oraz wnioskowania o środki zewnętrzne na ich realizację. Strategia Rynku Pracy OF PN2020 została opracowana w ramach projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”. Wyznacza ona ogólne kierunki rozwoju rynku pracy OF PN2020 kompatybilne także z innymi strategiami, planami, programami, w tym: Strategią Rozwoju OF PN2020 oraz strategiami sektorowymi, tj. Strategią Rozwoju Transportu OF PN2020, Strategią Rozwoju Społecznego OF PN2020.


Do pobrania: 

Strategia Rynku Pracy OFPN 2020  pobierz [pdf] >>
P
rezentacja z Konferencji podsumowującej  pobierz [pptx] >>

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020