Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020 jest dokumentem odpowiadającym na potrzeby wypracowania mechanizmów długofalowej współpracy o charakterze ponadlokalnym, w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów społecznych dotyczących mieszkańców terenu OF PN2020.
Opracowany dokument wyznacza perspektywy i kierunki współpracy partnerskiej, w celu wspólnego rozwiązywania problemów społecznych, w tym demograficznych, zdefiniowanych dla OF PN2020. Stanowi on podstawę do przygotowania opracowań i dokumentów realizacyjnych, podejmowania wspólnych działań (inwestycyjnych i nie inwestycyjnych) oraz wnioskowania o środki zewnętrzne na ich realizację. Strategia społeczna została opracowana w ramach projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”. Wyznacza ona ogólne kierunki rozwoju społecznego kompatybilne także z innymi strategiami, planami, programami, w tym: Strategią Rozwoju Społecznego OF PN2020 oraz strategiami sektorowym, tj. Strategią Rozwoju Transportu OF PN2020, Strategią Rynku Pracy OF PN2020.
Do pobrania: 

Diagnoza Rozwoju Społecznego OFPN 2020  pobierz [pdf] >>

Strategia Rozwoju Społecznego OFPN 2020  pobierz [pdf] >>

Prezentacja z Konferencji podsumowującej  pobierz [pptx] >>

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020