Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Celem opracowania Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego jest poprawa sytuacji w obszarze transportu publicznego poprzez podniesienie jakości usług dzięki dogodnym przesiadkom pomiędzy komunikacją regionalną, podmiejską oraz miejską (kolejową oraz autobusową), zwiększenie dostępności komunikacyjnej Obszaru Funkcjonalnego (ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do miejsc pracy i nauki, stref aktywności produkcyjnej, usługowej, logistycznej i turystycznej), poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie OF PN2020 poprzez wprowadzenie proekologicznych rozwiązań systemu zintegrowanego transportu publicznego. Koncepcja ma stanowić podstawę decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu transportu OF PN2020. 
Do pobrania: 

Koncepcja Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla OFPN2020

TOM I   pobierz [pdf] >>

TOM II   pobierz [pdf] >>

TOM III   pobierz [pdf] >>

TOM IV   pobierz [pdf] >>

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020