Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Niniejszy dokument został przygotowany w ramach działań operacyjnych projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”. Celem opracowanej Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 jest poprawa sytuacji w dziedzinie transportu na terenie obszaru objętego projektem. Zmiany zostaną dokonane poprzez utworzenie efektywnego systemu transportu, który umożliwi swobodne przemieszczanie się podróżujących oraz zachowanie wysokiej jakości usług.

Założenia Strategii mają na celu upowszechnienie się poszczególnych form transportu i zintegrowanie komunikacyjne Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Podczas podejmowania działań wdrażających powyższe założenia, zostaną uwzględnione kwestie związane z dojazdami do miejsc pracy i nauki, stref aktywności produkcyjnej, usługowej, logistycznej oraz turystycznej. Ułatwiony będzie również dostęp do komunikacji zbiorowej. Kolejnym celem opracowania Strategii jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości i organizacji transportu, czyli zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych oraz różnego rodzaju atrakcji – zarówno kulturalnych, jak i turystycznych.


 

Do pobrania: 

 

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 1A - RAPORT_Z_BADANIA_ETAP_I pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 1B - TOM I - DIAGNOZA STRATEGICZNA pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 1C - TOM II - WYNIKI BADAŃ pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 1D - TOM III - WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 1E - TOM IV - PROMOCJA I KONSULTACJE SPOŁECZNE pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 1F - 7A DO_7K pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 1G - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 2A - RAPORT_Z_BADAŃ_ETAP_II pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 2B - TOM_I_ANALIZA_BEZPIECZEŃSTWA pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 2C - TOM_II_STUDIUM_KOMUNIKACYJNE pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 2D - TOM_III_KONSULTACJE_SPOŁECZNE pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 2E - TOM_IV_PROMOCJA pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 3A-3C pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 4 - WYCIĄG ZE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 5 - Karty projektów pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 6 - Wstęp do analizy bepieczeństwa pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 8A-11 pobierz [pdf] >>

ZAŁĄCZNIK 12 - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH pobierz [pdf] >>

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO pobierz [pdf] >>

RAPORT Z KONSULTACJI - z dn. 19.02.2016 pobierz [pdf] >>

 

Nr XV-151-16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 pobierz [pdf] >>

 

Prezentacja z Konferencji podsumowującej  pobierz [pptx] >>

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020