Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Gmina Łambinowice położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego (powiat nyski), na terenie Niziny Śląskiej, na pograniczu mezoregionów Doliny Nysy Kłodzkiej i Równiny Niemodlińskiej. 

Powierzchnia ogólna: 12 362 ha (123,62 km2). 

Liczba ludności: 7636 mieszkańców (stan na 31.12.2013r.). 

Na terenie Gminy znajduje się 13 sołectw: Bielice, Budzieszowice, Drogoszów, Jasienica Dolna, Lasocice, Łambinowice, Malerzowice Wielkie z przysiółkiem Dworzysko, Mańkowice z przysiółkiem Bardno, Okopy, Piątkowice, Sowin, Szadurczyce, Wierzbie. 

Atrakcje kulturowe:

- Miejsce Pamięci Narodowej i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu: tereny o powierzchni ok. 133 ha po byłych obozach, przede wszystkim jenieckich, wraz z cmentarzami wojennymi i pomnikami, lokalizowanymi na istniejącym tu od lat 60-tych XIX w. pruskim poligonie wojskowym: pruski obóz jeniecki dla żołnierzy francuskich (1870-1871), niemiecki obóz jeniecki dla żołnierzy państw ententy (1914-1918), niemiecki obóz dla niemieckich imigrantów, pochodzących z ziem przydzielonych po I wojnie światowej Polsce (1921–1924), niemiecki kompleks obozów jenieckich (1939–1945), polski Obóz Pracy w Łambinowicach dla ludności niemieckiej, oczekującej na weryfikację narodowościową i przesiedlenie (1945–1946). Przez tereny poobozowe prowadzi 6 km ścieżka historyczno-przyrodnicza.

- zabytkowe kościoły i kaplice XVII – XIX w.: Lasocice, Malerzowice Wielkie, Mańkowice, Wierzbie, Łambinowice, Bielice, Jasienica Dolna, Budzieszowice

- Okopy: XIX-wieczny pałac

Atrakcje przyrodnicze: 

- rzeka Nysa Kłodzka: doskonałe miejsce do organizacji spływów kajakowych, pontonowych, tereny wędkarskie

- Bory Niemodlińskie: Obszar Chronionego Krajobrazu, 12-km ścieżka przyrodnicza „Skrajem Dawnej Puszczy”: trasa rowerowo-piesza, 10 przystanków tematycznych, rozpoczyna się na terenie parku podworskiego we wsi Wierzbie i kończy na parkingu leśnym w okolicy Sowina,  prowadzi skrajem Borów Niemodlińskich tereny gminy Łambinowice i Korfantów, leśnictwo Kuźnica Ligocka, nadleśnictwo Tułowice

- pomniki przyrody: dęby w parkach podworskich we Wierzbiu i Malerzowicach Wielkich

Ciekawe imprezy:

czerwiec:  „Noc Świętojańska” we Wierzbiu (nad stawem) i Piątkowicach (nad Nysą Kłodzką), Turniej Piłki Prądowej „Jasieniczanka” o puchar Wójta Gminy Łambinowice 

lipiec: impreza regionalna „Złota Kosa” czyli Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi w Piątkowicach: konkurencje w Turnieju to żęcie sierpem, koszenie kosą, młócenie cepami, klepanie kos

sierpień-wrzesień: lokalne i gminne Dożynki

październik: „Hubertus czyli Pogoń za lisem” w Mańkowicach gromadząca miłośników jazdy konnej z terenu powiatu nyskiego

 


 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020