Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Powiat głubczycki położony jest w południowej części województwa opolskiego, na pograniczu polsko – czeskim  i zajmuje powierzchnię 673 km2 . W skład powiatu wchodzą cztery gminy: Baborów, Branice, Głubczyce oraz Kietrz. Liczba ludności powiatu na koniec 2013 roku wynosiła 47038 osób. Teren, na którym leży powiat głubczycki to historyczny szlak handlowy, prowadzący z północy kraju na południe Europy, przez Bramę Morawską. Południowa część granicy powiatu jest jednocześnie granicą państwa.

Bogactwa naturalne powiatu głubczyckiego to wysokiej jakości woda pitna oraz kopaliny surowców drogowych. Brak uciążliwego przemysłu oraz dbałość o czystość środowiska naturalnego sprawiły, że powiat należy do najczystszych pod tym względem w regionie. W powiecie głubczyckim rolnictwo uważane jest za dominującą dziedzinę gospodarki. Wysokiej klasy użytki rolne występujące na Płaskowyżu Głubczyckim sprawiają, iż powiat zaliczany jest do strefy rolnej województwa opolskiego. Przemysł jest związany w dużej części z przetwórstwem rolno-spożywczym oraz w mniejszej z elektromechaniką, ceramiką, budownictwem i przetwórstwem drewna.

Turystów zwiedzających powiat mogą zainteresować jego pamiątki historyczne ze zbiorami Powiatowego Muzeum, walory przyrodnicze oraz infrastruktura restauracyjno – hotelarska z campingiem w Pietrowicach Głubczyckich. Na terenie powiatu głubczyckiego znajduje się wiele interesujących form przyrody, m.in. Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre – Lewice, Rezerwat Przyrody Góra Gipsowa oraz Las Marysieńka. Zwiedzając powiat głubczycki warto zobaczyć m.in.: rynek głubczycki o unikalnym w Europie kształcie ćwierć koła, na środku którego stoi Ratusz wybudowany w stylu neorenesansowskim, Muzeum Ziemi Głubczyckiej, drewniany Kościółek p.w. św. Józefa w Baborowie o rzucie w kształcie krzyża greckiego i bogatym wnętrzu z licznymi freskami oraz obrazami, Wieżę widokową będąca pozostałością po kościele zamkowym we Włodzieninie, Kościół i klasztor o.o. Franciszkanów w Głubczycach, XIX wieczny Budynek dworca PKP w Głubczycach, wybudowany w kształcie lokomotywy parowej z 20 metrową wieżą widokową, zabytkową figurę św. Floriana w Kietrzu czy Zamek w Szczytach. 

 


 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020