Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

Dnia 21 października 2014 r. o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn.: „Partnerstwo Nyskie 2020”. Na konferencję zaproszono wielu znamienitych gości.

Konferencja miała na celu poinformowanie mieszkańców o rozpoczęciu realizacji projektu, a także zaproszenie wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych.

Po przywitaniu przez Starostę Głubczyckiego Pana Józefa Kozinę wszystkich gości głos zabrała Burmistrz Nysy Pani Jolanta Barska, która przedstawiła ideę i cele projektu. Następnie wystąpił Pan Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Pan Dyrektor Porawski poinformował uczestników konferencji o idei zawierania partnerstw oraz ich najważniejszych celach. Następnie
o zakresie realizowanego projektu oraz istocie stworzenia czterech strategii dla Obszaru Funkcjonalnego prezentację przedstawiła Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego Pani Irena Sapa. Prezentacja zawierała głównie przyczyny stworzenia czterech strategii, a także sposoby poprawy obecnej sytuacji określone przez każdą strategię. W dalszej części konferencji swoje prezentacje przedstawili Wykonawcy poszczególnych strategii: Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego, Rozwoju Transportu, Rynku Pracy i Rozwoju Społecznego. Wykonawcy przedstawili w jaki sposób będą opracowywać każdą strategię, jakimi posłużą się metodami badawczymi oraz przekazali informacje o konsultacjach społecznych, a także zaprosili wszystkich zainteresowanych do czynnego włączenia się w proces opracowywania strategii poprzez udział w różnych badaniach społecznych. Kolejny wykład wygłosił Pan Mirosław Olczak, który przedstawił prezentację na temat Jednostek Samorządu Terytorialnego – jako lidera, partnera i inicjatora. W swoim wykładzie Pan Olczak zaprezentował m.in. sens i cel powoływania partnerstw, formalne i nieformalne aspekty działania i rozwoju partnerstw, mechanizmy i problemy współpracy międzysektorowej.

 

Do pobrania:

Informacja o konferencji [doc]
Informacja o konferencji [pdf]

Prezentacja - Burmistrz Nysy [ppt]
Prezentacja - Wicestarosta [ppt]
Prezentacja - Obszar Funkcjonalny [ppt]
Prezentacja - Transport [ppt]
Prezentacja - Rynek pracy [ppt]
Prezentacja - Rozwój społeczny [ppt]
Prezentacja - M. Olczak [ppt]
Prezentacja - dyr. Porawski [ppt]

Galeria fotografii:


Materiały video:
 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020