Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Herb Gminy GłubczyceGmina Głubczyce na mapie powiatu

Gmina Głubczyce położona jest w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa opolskiego. Jej powierzchnia wynosi 294 km2 a zamieszkuje ją 23 144 mieszkanców, w tym na terenie Głubczyc 12 990 mieszkańców. . Miasto Głubczyce położone jest nad rzeką Psiną. Jest siedzibą władz Gminy i Powiatu, a także centrum usługowo-przetwórczym regionu. Około 20 km od centrum miasta przebiega droga krajowa relacji Pszczyna-Racibórz-Opole Nr 45, pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. 

W odległości 25 km w linii prostej, po stronie czeskiej,  znajduje się droga Nr 11 o podobnej funkcji relacji  Praha (Hradec Kralove) - Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę. Od autostrady A4 relacji Drezno-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Katowice-Kraków-Rzeszów-Medyka-Kijów miasto oddalone jest o około 40 km.

Pierwsza wzmianka o Głubczycach ukazała się w dokumencie opawskim z 1224 roku.  Najstarsze przywileje miejskie Głubczyc spisane zostały przez głubczyczanina Mikołaja Brevisa, pisarza kapituły katedralnej w Krakowie w roku 1421. Dokument ten znany pod nazwą Codex iuris Lubschicensis i stanowiący arcydzieło sztuki średniowiecznej, odnalazł się w roku 2002. Obecnie znajduje się w Archiwum Państwowym w Opolu, a jego wierna kopia w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej mieszczącym się w ratuszu miejskim przy ulicy Rynek 1.

Głubczyce mogą pochwalić się licznymi zabytkami z rożnych epok. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje renesansowy ratusz zbudowany w roku 1570 na miejscu dawnego domu kupieckiego z XIV wieku z wykorzystaniem elementów dawnej budowli, zniszczony w czasie II wojny światowej, odbudowany w latach 2006-2008. Warto także zobaczyć  kościół parafialny. p.w. Narodzenia NMP z II poł. XIII w., późnobarokowy zespół klasztorny Franciszkanów z XVIII w. a także kolumnę Maryjną z 1738 roku. Na terenie gminy warto zwiedzić m.in. kościół p.w. Św. Trójcy w Opawicy - zabytek klasy „O” zbudowany w latach 1701-1706.

Dominującą gałęzią gospodarki w gminie. jest rolnictwo. Rozwojowi rolnictwa sprzyja klimat oraz bardzo dobre gleby (gleby klasy I-III stanowią 74% ogólnej powierzchni gruntów ornych). W strukturze upraw przeważają rośliny zbożowe (pszenica, żyto i jęczmień) - ponad 80% upraw oraz rośliny okopowe (ziemniaki i buraki) - blisko 10%.

Miejscową gospodarkę tworzą zakłady branży spożywczej, metalowej oraz kosmetyczno-farmaceutycznej. Dobrze prosperują także firmy budowlane oraz handlowo-usługowe. Znane i cenione w Polsce wyroby głubczyckich firm stanowią wizytówkę miasta i świadczą o efektywności inwestowania na tym terenie. 


 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020