Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Gmina Skoroszyce położona jest w południowo – zachodniej części województwa opolskiego oraz w północno – zachodniej części powiatu nyskiego. Należy do subregionu Ziemi Nyskiej. Rozciąga się na obszarze Niziny Śląskiej częściowo w Dolinie Nysy Kłodzkiej, a po części na Równinie Grodkowskiej. Gmina ta zajmuje powierzchnię 104 km2, co stanowi 1,2% obszaru województwa opolskiego. Liczy   6408 mieszkańców.

Krajobraz Gminy Skoroszyce ukształtowany jest głównie przez zielone przestrzenie pół i łąk oraz liczne cieki wodne zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej. Obszar jest wolny od uciążliwego przemysłu i ze względu na wysoką wartość użytków rolnych zaliczany jest do rejonów intensywnego rozwoju rolnictwa. Usytuowanie gminy z dala od ośrodków wielkiego przemysłu sprawia, że środowisko naturalne gminy jest nieskażone sprzyjając rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi.

Gmina Skoroszyce oferuje niepowtarzalne warunki amatorom pieszych i rowerowych wędrówek. Idealną lokalizację dla tej formy aktywnego wypoczynku zapewnia ponad 12-hektarowy teren b. lotniska wojskowego w Starym Grodkowie z dobrze zachowaną płytą startową oraz kilkukilometrowym, utwardzony układem komunikacyjnym. Dlatego też obiekt lotniska doskonale nadaje się do organizacji otwartych imprez o charakterze masowym w tym zlotów motoryzacyjnych, rajdów rowerowych czy wyścigów kartingowych.

W rejonie miejscowości Mroczkowa i Czarnolas występują duże skupiska leśne, które tworzą znakomite warunki dla zbieraczy runa leśnego  oraz myśliwych, bowiem oba sołectwa posiadają wydzielone tereny łowieckie. Z kolei w okolicach miejscowości Sidzina napotkamy liczne meandry Nysy Kłodzkiej stanowiące wymarzone miejsce dla wędkarzy. 

Mimo braku renomowanych zabytków na obszarze gminy zachowało się szereg obiektów wartych zobaczenia. Na szczególną uwagę turystów zasługuje Kościół p.w. „Znalezienia Krzyża” w Sidzinie. Malowniczo posadowiony, przypominający swym wyglądem pałacyk, to obecnie cieszące się dużym zainteresowaniem wśród par z Opolszczyzny miejsce zawierania małżeństw. Będąc w Gminie Skoroszyce nie można pominąć Kościoła p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Mroczkowej z 1824 r. wraz  z otaczającymi go stacjami drogi krzyżowej oraz rosnącą u bram kościoła lipą drobnolistną (250 – letni pomnik przyrody). Ciekawym śladem historii jest słup graniczny Księstwa Biskupów Wrocławskich. Zabytki te można zwiedzić wędrując Szlakiem Świętego Jakuba, który prowadzi m.in. przez Mroczkową, Skoroszyce, Chróścinę.

Rozwinięta baza sportowa umożliwia uprawianie wielu dyscyplin. Przy szkołach  w Sidzinie  i Skoroszycach znajdują się  nowoczesne i w pełni wyposażone sale sportowe służące nie tylko młodzieży szkolnej, ale także wszystkim mieszkańcom. Ponadto gmina posiada kompleks sportowo-rekreacyjny w Skoroszycach (dwa boiska do gier zespołowych, bieżnia lekkoatletyczna) z zapleczem sanitarno-szatniowym. 

Gmina posiada ciekawe tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 20 ha. 

Działka nr 645/13  o  powierzchni 6,54 ha, położona w Chróścinie przy drodze wojewódzkiej 401 Nysa-Wrocław. Cała powierzchnia działki wyłączona z produkcji rolnej. Dla terenu obowiązuje miejscowy palna zagospodarowania przestrzennego , w którym jako przeznaczenie podstawowe określono : produkcja, składy i magazyny, handel hurtowy, obsługa komunikacji,  jako przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzoną , infrastrukturę techniczną , obiekty i urządzenia towarzyszące. Istnieje możliwość wybudowania przyłącza wodociągowego. W odległości ok. 2 km znajduje się rozlewnia gazu płynnego i sieć kanalizacyjna. 

Działka nr 645/8 o powierzchni 12,14 ha położona w obrębie Chróścina   ok. 1 km od drogi wojewódzkiej nr 401.  W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścina przeznaczona na cele rekreacyjno–wypoczynkowo-sportowe, w tym gastronomię, handel, usługi.  Około 50 % tego terenu jest zalesiona.Ponadto znajdują się tam: pas startowy dla małych samolotów (wymagający modernizacji), zdewastowany basen kąpielowy, utwardzone ścieżki i drogi, 2 bunkry w dobrym stanie z możliwością przeznaczenia na magazyny. Dużym atutem tej nieruchomości jest położenie z dala od zabudowy siedliskowej. Widzielibyśmy powstanie tam ośrodka turystyczno-sportowego.


 

 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020