Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Gmina Nysa położona jest w południowo-zachodniej części Województwa Opolskiego i jest największą gminą w Powiecie Nyskim (pow. 217 km2).

Nysa jest gminą miejsko-wiejską zamieszkałą przez niemal 60 tysięcy osób. W skład gminy wchodzi miasto Nysa oraz 26 sołectw: Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski i Złotogłowice.

Nysa jest ważnym ośrodkiem miejskim Opolszczyzny, jednym z czterech ośrodków subregionalnych (tzw. biegunów wzrostu) województwa opolskiego. Miasto Nysa wraz z obszarem przyległym tworzy obszar funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020, w skład którego wchodzą 3 powiaty i 14 gmin. Nysa pełni wiodącą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym tzw. podregionu nyskiego, na który wraz z podregionem opolskim dzieli się województwo opolskie w kontekście wskaźników społeczno-gospodarczych.
Miasto skomunikowane jest siecią dróg ze stolicą województwa – Opolem - oddalonym o ok. 55 km oraz autostradą A-4 znajdującą się w odległości ok. 30 km. Wielkim atutem gminy jest korzystne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych i kolejowych, łączących duże ośrodki gospodarcze Dolnego i Górnego Śląska oraz pogranicza polsko-czeskiego. W celu znaczącego zwiększenia potencjału gospodarczego Nysy przeciwdziałającego negatywnym skutkom depopulacji i marginalizacji regionu, Gmina Nysa w 2010 roku podjęła decyzje o utworzeniu Regionalnego Parku Przemysłowego w rejonie sołectw Radzikowice - Goświnowice. Teren o powierzchni 156,69 ha został włączony do Podstrefy Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o. Obecnie prowadzone są działania mające na celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę.

Nazywana „Śląskim Rzymem" Nysa jest jednym z najstarszych miast na Śląsku. Posiada dobrze zachowaną architekturę zabytkową, w tym 12 kościołów z Bazyliką pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki na czele.
„Miasto twierdza" przyciąga również budowlami fortyfikacyjnymi, które stopniowo rewitalizowane stają się lokalnymi ośrodkami życia społeczno-kulturalnego.
Turystom - oprócz zwiedzania zabytków - Nysa oferuje także aktywne spędzanie wolnego czasu. Od kilku lat miasto prowadzi akcję „Nysa biega", w ramach której oprócz biegania popularyzowany jest również Nordic Walking.
O atrakcyjności turystycznej Nysy stanowią również jej niepodważalne walory przyrodnicze.
W granicach administracyjnych Nysy znajduje się zbiornik retencyjny „Jezioro Nyskie", będący ostoją przyrodniczą i miejscem wypoczynku. Tutaj corocznie organizowane są eliminacje do Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych, Grand Prix Polski Mężczyzn
w siatkówce plażowej im. Leszka Kuśmierczyka, Zawody Motorowodne o „Złotą Śrubę Jeziora Nyskiego" oraz Regaty Żeglarskie o „Błękitną Wstęgę Jeziora Nyskiego".
Od kilku lat nad Jeziorem obywa się również Festiwal Ognia i Wody. Jest to spektakularne widowisko prezentujące dwa żywioły - wodę i ogień. Pokaz fajerwerków prowadzony jest przez wyspecjalizowane firmy pirotechniczne, które rywalizują o zachwyty wielotysięcznej publiczności oraz nagrodę główną festiwalu.

Różnorodna jest także oferta sportowo-rekreacyjna, którą tworzą funkcjonujące sezonowo Kąpielisko Miejskie oraz sztuczne lodowisko, zmodernizowana Kryta Pływalnia, boiska wielofunkcyjne i skatepark w Parku Miejskim przy Al. Lompy.

Na terenie gminy funkcjonują ośrodki kulturalne m.in. Nyski Dom Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna czy Muzeum. Organizowane są liczne imprezy kulturalne o randze lokalnej i regionalnej. Do najważniejszych imprez należą: Dni Nysy, Dni Twierdzy Nysa, Festiwal Folklorystyczny „Folk Fiesta", Festiwal muzyki rockowej „Metalowa Twierdza", gala Trytona Nyskiego czy widowisko plenerowe Festiwal Ognia i Wody nad Jeziorem Nyskim.

Gmina Nysa aktywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi. Do miast bliźniaczych Nysy należą niemieckie Lüdinghausen i Ingelheim, czeski Šumperk i Jesenik, jak również ukraińska Kołomyja, rosyjski Bałtyjsk i francuskie Taverny. Oprócz współpracy samorządów, spotkań i wymiany mieszkańców realizowane są wspólne projekty kulturalne, turystyczne i edukacyjne.

W ostatnich latach zostały zrealizowane następujące projekty:
1. Nysa-Szumperk, „Nysa w Szumperku – Traktem Wiedeńskim” (2001) Przedsięwzięcie obejmowało cykl imprez kulturalno-sportowych i gospodarczych.
2. Nysa-Jesenik-Szumperk, „Lato w Euroregionie Pradziad” (2003). Projekt z udziałem młodzieży z Nysy, Jesenika i Szumperka, która zapoznała się z ofertą turystyczną Ziemi Nyskiej.
3. Nysa-Jesenik, „Europo! - I my jesteśmy tutaj” (2005). Projekt dotyczył wsparcia instytucjonalnego sektora turystyki w postaci profesjonalnych narzędzi informacji i promocji, które umożliwiły wspólną prezentację Nysy i Jesenika podczas krajowych imprez turystycznych.
4. Nysa-Jesenik-Szumperk, „Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego” (2006)
5. Nysa-Jesenik, „Szlak Einchendorffa – budowa parkingu w Nysie przy ul.Einchendorffa” (2006-07).
6. Nysa-Jesenik, „Utrwalone w kadrze pejzaże Ziemi Nyskiej”(2006-07) - album forograficzny, wirtualna mapa Nysy.
7. Nysa-Zlote Hory, „Fortyfikacje nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym” (2006-07) - promocja nyskich fortyfikacji.
8. Nysa-Kołomyja, „Nysa-Kołomyja, dwa miasta, ta sama Europa” (2007). Projekt miał na celu wsparcie rozwoju lokalnego Ukrainy. Goście z Kołomyi zapoznali się z pracą poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Nysie oraz wybranych gminnych jednostek organizacyjnych. Wizyta była także okazją do spotkań panelowych – z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.
9. Nysa-Kołomyja, „Nysa, Kołomyja dobre praktyki” (2008). Projekt miał na celu wsparcie rozwoju lokalnego Ukrainy poprzez stworzenie tzw. dobrych praktyk w zakresie zarządzania w samorządzie lokalnym. Tematyka prelekcji, organizowanych w trakcie wizyty studyjnej, obejmowała: zarządzanie zasobami ludzkimi, mieniem gminy oraz wizerunkiem administracji.
10. Nysa-Jesenik, Komiksowo na Pograniczu Euroregionu Pradziad (2012-2014). W ramach projektu wydano komiks poświęcony Bernhardowi Grzimkowi urodzonemu w Nysie, światowej sławy zoologowi, założycielowi Narodowego Parku Serengeti i wyróżnionemu w 1959 roku Oscarem za film dokumentalny o Serengeti.
11. Nysa-PWSZ w Nysie, „Praktyka na miarę XXI wieku” (2013-2014). Projekt skierowany jest do 99 studentów: filologii angielskiej i germańskiej PWSZ w Nysie, zamieszkujących województwo opolskie, którzy odbywają dwuprzedmiotowe studia nauczycielskie. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 17.820 godzin praktyk realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Nysa przez 99 studentów PWSZ w Nysie opartych na nowym modelu programu praktyk.
12. Nysa-Kędzierzyn-Koźle, „FortFan - markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego (2013-2014). Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle”. Projekt dotyczy wspólnej promocji dziedzictwa kulturowego fortyfikacji.
13. Obecnie Gmina Nysa jest Liderem projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”.

Za swoje zaangażowanie we współpracę międzynarodową oraz działania popularyzujące ideę integracji europejskiej Nysa otrzymała Dyplom Europejski (2008), Flagę Honorową (2009), a w 2013 Plakietkę Honorową. Te trzy kolejne stopnie nagrody uprawniają Nysę do ubiegania się o ostatni stopień - Nagrodę Europejską...
W okresie 10-lecia Polski w Unii Europejskiej Gmina Nysa złożyła 286 wniosków, z czego 205 uzyskało dofinansowanie (71,67%). Gmina aktywnie korzysta ze środków finansowych RPO WO, PO KL, POWT, EOG oraz wielu innych funduszy i dotacji.


 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020