Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Gmina Lubrza położona jest w południowej części województwa opolskiego w powiecie prudnickim, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich, które zapewniają jej urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu oraz wysokie walory krajobrazu przyrodniczego. Utworzony w 1988r. Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz jego otulina obejmują południowo zachodnią część obszaru gminy, charakteryzującej się obszarem wyżynnym i górskim.

Na dzień 31.12.2013 teren Gminy Lubrza zamieszkiwało 4381 osób.
W skład gminy wchodzi dziesięć sołectw wraz z jednym przysiółkiem.
Gmina Lubrza ma podpisane umowy partnerskie z Gminami z Republiki Czeskiej:
Hlinka, Divci Hrad, Slezke Pavlowice, Vysoka, Liptan, Město Albrechtice.

Na terenie Gminy Lubrza znajdują się ciekawe zabytki architektoniczne między innymi:
1. Kościół parafialny w Lubrzy pod wezwaniem św. Jakuba i liczne kapliczki usytuowane na terenie Lubrzy.
2. W Dytmarowie warto zobaczyć Kościół parafialny p. w. św. Katarzyny.
3. W Nowym Browińcu godny uwagi jest budynek Kościoła p. w Wszystkich Świętych
4. W Trzebinie oprócz Kościoła Parafialnego p. w. Wniebowzięcia N.M.P. wartym zwiedzenia jest Zespół Pałacowo Parkowy w którym zachowały się ruiny pałacu oraz odrestaurowany Budynek Bramny. Na terenie parku istnieje źródło wód mineralnych odkryte około 1811 roku zwane Źródłami Blüchera, na dzień dzisiejszy źródło nie jest eksploatowane.


 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020