Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

11.12.2012

Spotkania robocze Partnerów

Z udziałem przedstawicieli samorządów z powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego odbyło się spotkanie w dniu 11 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Nysie. Celem projektu Związku Miast Polskich jest pomoc w utworzeniu lokalnych partnerstw, doradztwo oraz złożenie wniosków o dotację na opracowanie dokumentów strategicznych czy programów. 


 

25.03.2013

Podpisanie umowy Partnerstwa Nyskiego 2020

W dniu 25.03.2013 r. starostowie, wójtowie, burmistrzowie podpisali umowę „Partnerstwo Nyskie 2020”.

Umowę partnerską podpisali:
Gmina Nysa reprezentowana przez Burmistrza Jolantę Barską – Lider Partnerstwa i Partnerzy:
Gmina Biała - reprezentowana przez Burmistrza Arnolda Hinderę
Gmina Branice - reprezentowana przez Wójta Marię Krompiec
Gmina Głubczyce - reprezentowana przez Burmistrza Jana Krówkę
Gmina Głuchołazy - reprezentowana przez Burmistrza Edwarda Szupryczyńskiego
Gmina Grodków - reprezentowana przez Burmistrza Marka Antoniewicza
Gmina Kietrz - reprezentowana przez Burmistrza Józefa Matelę
Gmina Korfantów - reprezentowana przez Burmistrza Zdzisława Martynę
Gmina Lubrza - reprezentowana przez Wójta Mariusza Kozaczek
Gmina Łambinowice - reprezentowana przez Wójta Tomasza Karpińskiego
Gmina Otmuchów - reprezentowana przez Burmistrz Jan Woźniak
Gmina Paczków - reprezentowana przez Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego
Gmina Prudnik - reprezentowana przez Burmistrza Franciszka Fejdycha
Gmina Skoroszyce - reprezentowana przez Wójta Alinę Baran
Powiat Głubczycki - reprezentowany przez Starostę Józefa Kozinę i Wicestarostę Piotra Soczyńskiego
Powiat Nyski reprezentowany przez Starostę Adama Fujarczuka i Wicestarostę Czesława Biłobrana
Powiat Prudnicki reprezentowany przez Starostę Radosława Roszkowskiego i Wicestarostę Józefa Skibę.

 


 

19.04.2013

Złożenie wniosku aplikacyjnego

W dniu 19 kwietnia 2013r. Gmina Nysa – Lider Partnerstwa Nyskiego - złożyła wniosek aplikacyjny do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

 


 

14.10.2013

Dofinansowanie wniosku

14 października 2013 r. zakończyła się procedura wyboru projektów do dofinansowania w konkursie w ramach Programu Regionalnego EOG.
Spośród 85 złożonych projektów 83 wnioski poprawne formalnie podlegały ocenie merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej 63 projekty uzyskały co najmniej 60 proc. sumy punktów. 
Projekt "Partnerstwo Nyskie 2020" uzyskał najwyższą liczbę punktów (99%) i otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego EOG.

 


 

04.02.2014r.

Podpisanie umowy dofinansowania

W dniu 4 lutego 2014 podpisano umowę dofinansowania nr PL06-10, zgodnie z która Projekt "Partnerstwo Nyskie 2020" uzyskał dofinansowanie w kwocie 2.269.355 zł z Mechanizmu Finansowego EOG.

 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020