Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Herb gminy BiałaGmina Biała na mapie powiatu

Gmina Biała położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego nad rzeką o tej samej nazwie. Gmina Biała wchodzi a skład powiatu prudnickiego, do którego należą również gminy, Lubrza oraz Głogówek. Od północy gmina Biała graniczy z gminą Prószków, od południa z gminami Prudnik i Lubrza, od zachodu z gminą Korfantów, od wschodu z gminami Głogówek i Strzeleczki. Ponadto gmina leży na skrzyżowaniu ważnych dla województwa szlaków komunikacyjnych.

Gmina Biała obejmuje swoim zasięgiem miasto Biała oraz 29 sołectw, w tym: Browieniec Polski, Brzeźnica, Chrzelice, Czartowice, Dębina, Gostomia, Górka Prudnicka, Grabina, Józefów, Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Olbrachcice, Otoki, Pogórze, Prężyna, Radostynia, Rostkowice, Solec, Śmicz, Wasiłowice oraz Wilków.     Łącznie ich powierzchnia wynosi 19.600 ha, tj. około 196 km2, co stanowi 2,08% ogólnej powierzchni województwa (9 412 km2 ).

Rolnictwo gminy Biała od wielu lat zaliczane jest do najlepszych w województwie. W środkowej i południowej części obszaru gminy dominują grunty rolne posiadające bardzo korzystne warunki dla produkcji rolnej. Wysoka kultura rolna i dobre gleby gwarantują gminie najwyższe lokaty w produkcji rolnej w województwie opolskim.

Liczna ludności Gminy na 30.06.2014r. wynosi: 10 722 tys.

Atrakcje:

- nowo wybudowane kąpielisko,

- ciekawe miejsca typu "Zielona zatoka", "W Dolinie Białej"

- place zabaw,

- organizacja imprez cyklicznych typu: "Parada orkiestr dętych", "Dni Białej"


 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020