Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Powiat Prudnicki położony jest w południowej części województwa opolskiego, u podnóża Sudetów, na pograniczu dwóch krain geograficznych - Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich.

Część południowa podlega pod Park Krajobrazowy "Góry Opawskie". Walory przyrodnicze i krajobrazowe wraz z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym czynią z Gór Opawskich niezwykle atrakcyjne miejsce do wypoczynku. Znaczna część powiatu to wysoko położone tereny równinne o łagodnym klimacie i bardzo dobrej glebie lessowej, słabo zalesione, co sprzyja wysokiemu rozwojowi rolnictwa.

Powiat Prudnicki zajmuje terytorium o powierzchni 572 km2. Szacuje się, że na terenie powiatu zamieszkuje ok. 57,5 tys. mieszkańców. 

Powiat Prudnicki obejmuje następujące gminy:

1) Biała;

2) Głogówek;

3) Lubrza;

4) Prudnik.

Do największych atrakcji Powiatu Prudnickiego należy zaliczyć:

- willę Samuela Fränkla w Prudniku, ul. Kościuszki 1, z pocz. XX w. (obecnie siedziba Prudnickiego Ośrodka Kultury);

- rynek w Prudniku z ratuszem, kolumną maryjną z XVII w., barokową fontanną oraz barkową figura św. Jana Nepomucena;

- klasztor franciszkanów w Prudniku-Lesie;

- Wieżę WOKA w Prudniku;

- Kościół parafialny św. Michała Archanioła w Prudniku.


 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020