Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Nysa: Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020

Część 1 - Publikacja artykułów w prasie
Część 2 - Prelekcje (wykłady)

Numer ogłoszenia: 154009 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014

Biuletyn UZP 

Strona internetowa Zamawiającego

Termin składania ofert: 22.07.2014 godzina 12:00

 


 
Ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie 4 Strategii OF  „Partnerstwo Nyskie 2020”

 

Lp. Strategia Data składania ofert, godzina Link do ogłoszenie i SIWZ opublikowanej  przez Zamawiającego na stronie www
Link do ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej
 1 Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 21.08.2014r.
10:00
Link Link
 2 Strategia  Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 21.08.2014r.
12:00
Link Link
 3 Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 22.08.2014r.
10:00
Link Link
 4 Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 25.08.2014r.
10:00
Link

Link

 


 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Nysa: Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020

Numer ogłoszenia: 138775 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014

Biuletyn UZP

Strona internetowa Zamawiającego

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020 - Część 2

Treść wyjaśnień

Termin składania ofert: 07.07.2014 r. godz.10:00

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy części: 1,2,4,5,7,8,9

oraz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

dotyczy części: 3 i 6 

Treść zawiadomień

 


 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Biuletyn UZP

Strona internetowa Zamawiającego

Termin składania ofert: 15.04.2014 r. godz. 10:00


 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej

w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Biuletyn UZP

Strona internetowa Zamawiającego 

Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ 02.04.2014:

Termin składania ofert: 08.04.2014 r. godz. 10:00

 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020