Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych:

a) Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
b) Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
c) Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
d) Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.


Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją zadania dzielone są po równo na każdego Partnera. Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji Projektu.

 


Do pobrania:

Strategia Rozwoju OF PN2020 z zał. 4-13.pdf

Uchwala Nr XVIII 262 16 RM z dnia 30-03-2016.pdf

Zał. 1 do Strategii - streszczenie Strategii Rozwoju OF PN2020.pdf

Zał. 2 do Strategii - raport z konsultacji społecznych.pdf

Zał. 3 do Strategii - podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Diagnoza OF PN2020.pdf

 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020